» Литература по энергетики » Книги » ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания. Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания. Основні положення
ДБН В.2.2-9-2009

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ 
Основні положення

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010 

НА ЗАМІНУ ДБН В.2.2-9-99 
Чинні з 01.07.2010
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі - громадських будинків) з умовною висотою до 73,5 м (включно), а також вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення. 
1.2 Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності. 
1.3 При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих Норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд. Перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А.

ЗМІСТ
1 Сфера застосування………………………………………………………………………………….....1
2 Нормативні посилання………………………………………………………………………………....1
3 Терміни та визначення понять………………………………………………………………………....5
4 Загальні положення……………………………………………………………………………………..6
5 Вимоги до забудови земельної ділянки……………………………………………………………. ...7
6 Об'ємно-планувальні вирішення………………………………………………………………………8

6.1 Вхідні вузли та комунікації………………………………………………………………………...8
6.2 Висота приміщень…………………………………………………………………………………9
6.3 Підземні, підвальні, цокольні та технічні поверхи……………………………………………..9
6.4 Конструктивні вирішення………………………………………………………………………...10
7 Інженерне обладнання………………………………………………………………………………...10
7.1 Водопровід і каналізація…………………………………………………………………………..10
7.2 Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря………………………………………………10
7.3 Газопостачання…………………………………………………………………………………….10
7.4 Електрообладнання та електричне освітлення.
Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання…………………………...10
7.5 Системи зв'язку та сигналіза-ції…………………………………………………………………...11
7.6 Ліфти та інші види механічного транспорту…………………………………………………….11
7.7 Сміттєвидаляння…………………………………………………………………………………...13
8 Санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги…………………………………………………………...14
8.1 Санітарно-гігієнічні приміщення………………………………………………………………...14
8.2 Повітряне середовище, температурний режим………………………………………………….15
8.3 Освітленість та інсоляція будинків і приміщень………………………………………………..15
8.4 Захист від шуму і вібрації…………………………………………………………………………16
8.5 Вимоги радіаційної безпеки………………………………………………………………………16
9 Пожежна безпека………………………………………………………………………………………16
9.1 Шляхи евакуації……………………………………………………………………………………16
9.2 Вимоги до елементів будинків……………………………………………………………………19
9.3 Поверховість та вогнестійкість будинків………………………………………………………...20
10 Безпека експлуатації будинків………………………………………………………………………..23
11 Вимоги до енергозбереження…………………………………………………………………………24
12 Вимоги доступності для маломобільних відвідувачів………………………………………………25

12.1 Загальні положення………………………………………………………………………………25
12.2 Доступ-ність……………………………………………………………………………………….26
12.3 Безпе-ка………………………………………………………………………………………........26
12.4 Інформацій-ність………………………………………………………………………………….27
12.5    Комфортність…………………………………………………………………………………..27
12.6 Параметри зон, просторів та елементів будинків і приміщень  для маломобільних груп
 насе-лення……………………………………………………………………………………...28
ДОДАТОК А
Перелік основних груп будинків та приміщень громадського призначення…………………….30
ДОДАТОК Б
Правила підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі,
будівельного об'єму, площі забудови та поверховості будинків…………………………………..32
ДОДАТОК В
Вимоги до проектування атріумів (пасажів)………………………………………………………..34
ДОДАТОК Г
Перелік приміщень громадських будинків, розміщення яких допускається
в підвальному та цокольному поверхах…………………………………………………………….37
ДОДАТОК Д
Вимоги до проектування вбудованих лазень сухого жару (саун)…………………………………39
ДОДАТОК Е
Таблиця Е.1 - Мінімальні розміри кабін туалетів, душових, проходів
та відстані між обладнанням………………………………………………………………………….40
ДОДАТОК Ж 
Вимоги до улаштування пожежних кранів та їх шаф………………………………………….…..41
ДОДАТОК И
Таблиця И.1 - Перелік приміщень громадських будинків, які повинні обладнуватись системами 
автоматичної пожежної сигналізації та системами автоматичного пожежогасіння ....................42
ДОДАТОК К
Бібліографія……………………………………………………………………………………………49


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи: 
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень 
ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень 
ДБН В. 1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах 
ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах 
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва 
На заміну ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

Скачать прикреплённый файл (589.5 Kb)

Всего комментариев: 0Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68